RODO

W celu zarezerwowania wizyty potrzebujemy uzyskać informacje o Tobie. Te informacje mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, datę i godzinę wizyty, powód wizyty, informacje o tym, jakie usługi rezerwujesz, rodzaj wizyty, numer PESEL, informacje o posiadanym ubezpieczeniu oraz inne informacje, które zdecydujesz się podać (np. dodatkowe informacje o Twoim schorzeniu) w ramach procesu umawiania wizyty. 

Dla celu zarezerwowania wizyty będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące zdrowia, co powoduje, że Twoja zgoda na przetwarzania takich danych jest niezbędna na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Nie jesteśmy w stanie świadczyć dla Ciebie usług rezerwowania i odbywania wizyty bez przetwarzania takich danych osobowych. Możesz wycofać zgodę w każdym czasie, jednak w takim przypadku nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz tych usług. Prośbę o wycofanie zgody proszę kierować bezpośrednio do terapeuty na adres mailowy dostępny w zakładce kontakt. 

Twoje informacje zostaną udostępnione gabinetowi oraz terapeutce. Dzięki temu terapeutka będzie mógł się przygotować do Twojej wizyty w placówce. Prawo do udzielania zgody, wytyczne znajdziesz w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych możesz zapoznać z tymi wytycznymi aby uzyskać więcej informacji. 

Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

Administratorami Twoich danych są:

Katarzyna Panejko-Wanat NIP 8942819750, REGON 365188179 oraz terapeutka Magdalena Skaza jako wykonawca usługi. Terapeutka i  placówka będą przetwarzać dane osobowe dla swoich celów (np. w celu udzielania Ci pomocy psychologiczn-pedagogicznej).