O mnie

Pracuję terapeutycznie w gabinecie we Wrocławiu oraz online z nastolatkami, osobami dorosłymi i parami, powadzę spotkania konsultacyjne dla rodziców nastolatków a także Treningi Umiejętności Społecznych (TUS).

W swojej pracy towarzyszę klientom w odnajdywaniu ich potrzeb, zasobów i możliwości a także pokonywaniu trudności w objawach depresyjnych i lękowych, kryzysach rozwojowych, traumach, rozwoju osobistym.

NIE OCENIAM – JESTEM – TOWARZYSZĘ – WSPIERAM

W pracy wykorzystuję dorobek nurtów, których skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi, ponieważ wiem jak ważne zarówno dla klienta jak i terapeuty jest poruszanie się po technikach skutecznych. Nurty te to przede wszystkim filozofia TSR – moja największa miłość ale także techniki trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych czyli ACT, CFT, FAP.

Pracuję pod stałą superwizją. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Wykształcenie:

 • licencjat pedagogiki – 2012
 • studia podyplomowe na kierunku Suicydologia – 2022
 • magistrantka na kierunku Psychologia Kliniczna Uniwersytetu SWPS,
 • terapeutka TSR w procesie certyfikacji. 

Szkolenia specjalistyczne:

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – szkolenie stopień podstawowy 2022
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – szkolenie stopień zaawansowany 2023
 • Trener TUS – szkolenie certyfikacyjne nadające uprawnienia trenera 2023
 • Konsultantka rodzinna – szkolenie 2023
 • Studium pracy z nastolatkiem – szkolenie 2023
 • Zastosowanie TSR z klientem z objawami depresyjnymi – szkolenie 2023
 • Narracje i rozwiązania 2024

Warsztaty:

 • Współtworzenie rezyliencji w kryzysie suicydalnym oraz traumie – warsztat 2023
 • Podejście do traumy, dysocjacji i stresu zorientowane na budowanie rezyliencji – warsztat 2023
 • Dialog motywujący w pracy z osobami z uzależnieniem – Praca z rodziną osoby z uzależnieniem – warsztat 2023

Konferencje:

 • Profilaktyka Zachowań Samobójczych w Praktyce Pracowników Ochrony Zdrowia – 2022
 • EBTA Conference Exploring Resilience SF QUESTS 2023