Oferta

Wspieram terapeutycznie nastolatków od 13 r.ż. w tym okresie młodzi ludzie doświadczają wielu zmian fizycznych, emocjonalnych i społecznych, które mogą wywołać różnego rodzaju wyzwania i trudności. Spotkania mają na celu pomóc im radzić sobie z tymi wyzwaniami, rozwijać zdrowe mechanizmy radzenia sobie, poprawiać zdolności komunikacyjne oraz zwiększać samoświadomość. W czasie spotkań pracujemy nad takimi trudnościami jak obniżony nastrój, stres, zaburzenia lękowe, niska samoocena, niska autonomia, zachowania autodestrukcyjne, akceptacja siebie i swojej tożsamości, brak chęci do życia, trauma, uzależnienia behawioralne.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla nastolatków to program edukacyjny i terapeutyczny, którego celem jest pomóc młodzieży rozwijać i doskonalić umiejętności interpersonalne, emocjonalne i komunikacyjne. TUS jest projektowany w taki sposób, aby wspierać nastolatki w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami społecznymi, emocjonalnymi i akademickimi, zwiększając ich pewność siebie i umiejętność skutecznego funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych.

Podstawowe cele Treningu Umiejętności Społecznych dla nastolatków to:

 1. Rozwijanie umiejętności komunikacji:
  Nauka efektywnego słuchania, wyrażania swoich myśli i uczuć oraz rozumienia komunikatów niewerbalnych.
 2. Radzenie sobie z konfliktami:
  Nauka rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i pokojowy.
 3. Rozwijanie empatii:
  Rozumienie i współczucie wobec uczuć i potrzeb innych osób.
 4. Asertywność:
  Nauka wyrażania swoich potrzeb i praw w sposób asertywny, bez naruszania praw innych.
 5. Radzenie sobie ze stresem:
  Uczenie się technik radzenia sobie ze stresem i presją społeczną.
 6. Rozwijanie umiejętności społecznych online:
  Wspieranie młodzieży w bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznościowych i internetu.

Programy TUS są dostosowywane do różnych grup wiekowych, potrzeb i kontekstów społecznych. Poprzez TUS, nastolatki mogą zyskać narzędzia do budowania zdrowych relacji, rozwiązywania problemów interpersonalnych i osiągania sukcesów w różnych obszarach życia. Program ten może być szczególnie pomocny dla młodzieży w okresie dorastania, gdy rozwijają się ważne umiejętności społeczne i emocjonalne.

Konsultacje Rodzinne to forma wspierania rodziców w odnalezieniu właściwego nurtu wychowawczego, który będzie spełniał potrzeby rodziny. Jest to forma przeznaczona dla rodzin, które nie chcą/nie potrzebują odbywać terapii rodzinnej natomiast szukają wsparcia i wskazówek, które ułatwią i uprzyjemnią funkcjonowanie w systemie rodzinnym. Wspólnie omawiamy sytuacje, z którą boryka się rodzina, szukamy i uczymy się odpowiednich metod i zachowań, dzięki którym sytuacja w rodzinne zmieni się na lepsze. Spotkania odbywają się w pełnym szacunku i akceptacji, bez oceniania. Na spotkaniach poza wyżej wymienionym celem, wspieram rodziców w odnalezieniu innych specjalistów jeśli wymaga tego sytuacja.

Konsultacje prowadzę dla rodziców/opiekunów prawnych nastolatków, które są u mnie w procesie terapeutycznym oraz dla rodzin gdzie żaden z członków rodziny nie uczestniczy w terapii.

Podczas spotkań konsultacyjnych, tak jak każdych innych spotkań w gabinecie, obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, dlatego żadne informacje na temat przebiegu procesu terapeutycznego dziecka nie są przekazywane w trakcie spotkań konsultacyjnych – informacje te przekazuję tylko i wyłącznie na wspólnym spotkaniu terapeutycznym, które odbywa się wraz z dzieckiem w myśl poszanowania jego praw i godności.

Jeśli szukasz na tej stronie pomocy być może oznacza to, że jest Ci bardzo ciężko. Jeśli w tej chwili tu jesteś to właśnie zrobiłeś już jeden mały krok w kierunku zmiany, której poszukujesz. To bardzo ważny krok, bo chodź przez chwilę może być jeszcze bardzo ciężko to zmierzasz już we właściwym kierunku.

W pracy indywidualnej wspieram moich klientów w trudnościach takich jak: obniżony nastrój, depresja, zaburzenia lękowe, kryzysy życiowe, żałoba, brak chęci do życia, rozwód/rozstanie, trauma, trudy codzienności ale mogę także towarzyszyć Ci w rozwoju osobistym.