Cennik

50 min (pierwsze spotkanie odbywa się z dzieckiem oraz obojgiem rodziców/opiekunów prawnych)

170 zł

50 min

170 zł

50 min

170 zł

75 min

250 zł